Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2023 Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu w sprawie wymiaru czasu pracy informuję, że 09.06.2023 r. będzie dniem wolnym od pracy. 
Sobota 27.05.2023 r. będzie dniem pracującym.