Teren działania

Aby umówić się na odbiór próbek, prosimy o odszukanie gminy oraz kontakt z odpowiednim pracownikiem terenowym. 
 
mapa3