Dział laboratoryjny

Dział Laboratoryjny

Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolnicza w Opolu wykonuje następujące zadania zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033):

1. Wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych:

 • gleb mineralnych oraz organicznych,
 • ziem, gleb i podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,
 • materiału roślinnego i pasz;
 • doradztwo w sprawach nawożenia

2. Wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

 • nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych,
 • nawozów mineralnych,
 • ścieków i osadów ściekowych;

Wszystkie badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel z wykorzystaniem aparatury spełniającej najwyższe wymagania norm jakościowych z zachowaniem pełnej spójności pomiarowej.

W celu stałego udoskonalenia naszych kompetencji i kwalifikacji regularnie uczestniczymy w szkoleniach. Ponadto bierzemy udział w badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Od roku 2008 Dział Laboratoryjny posiada akredytację na 50 metod badawczych przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji

Metody akredytowane dotyczą badań i analiz chemicznych:
 • gleb mineralnych i organicznych
 • gleb ogrodniczych, podłoży organicznych, pożywek i wody
 • nawozów mineralnych
 • nawozów naturalnych i organicznych
 • osadów ściekowych