Cennik

BADANIA PRÓBEK GLEB MINERALNYCH I ORGANICZNYCH

 

Opłatę należy uiścić w kasie OSChR w Opolu lub dokonać przelewu na numer konta bankowego NBP O/O Opole:

51 1010 1401 0006 1922 3100 0000


 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki brutto

 Badanie gleb użytków rolnych na zawartość makroelementów
 (pH, Mg, P, K)

13,12 zł

 Oznaczenie zawartości mikroelementów
 (mangan, cynk, miedź, żelazo)

34,99 zł*

 Oznaczenie azotu mineralnego
  (1 warstwa 0-30)
59,37 zł

 Oznaczenie zawartości mikroelementów
 (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)

52,48 zł*

 Oznaczenie azotu mineralnego z oceną zawartości azotu
 (2 warstwy 0-30, 31-60cm)

28,12 zł

 Oznaczenie azotu mineralnego z oceną zawartości azotu
 (3 warstwy 0-30, 31-60, 61-90 cm)

42,48 zł

 Oznaczenie zawartości próchnicy

34,36 zł*
40,61 zł**

 Oznaczenie zawartości siarki siarczanowej (S-SO4)

46,86 zł *
53,11 zł **

 Oznaczanie składu granulometrycznego
 miernikiem laserowym

37,49 zł *
46,86 zł **

 Oznaczanie zawartości metali ciężkich
 (sucha masa, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

399,93 zł

 Badanie gleb pod osady ściekowe
 (pH, P2O5, skład granulometryczny, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

460,54 zł

* próbki w których badane jest pH, Mg, P, K
** próbki w których nie jest badane j.w.BADANIA GLEB, ZIEM I PODŁOŻY OGRODNICZYCH

 Rodzaj oznaczenia

   Cena 1 próbki brutto

 pH w H2O, zasolenie, N-NO3, N-NH4, P, K, Ca, Mg, chlorki

52,48 zł

 Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe,)

34,99 zł

 Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe, B)

52,48 zł

 Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych

18,75BADANIA NAWOZÓW WAPNIOWYCH

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki brutto

 Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez
 (CaO, MgO)

187,45 zł

 Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez
 (CaO, MgO, analiza sitowa)

215,57 zł

 Badanie wapna nawozowego niezawierającego magnezu
 (CaO)

112,47 zł

 Badanie wapna nawozowego niezawierającego magnezu
 (CaO, analiza sitowa)

140,59 zł

 Badanie wapna defekacyjnego
 (CaO, zawartość wody)

168,71 zł

 Oznaczenie liczby zobojętnienia

93,73 zł

 Oznaczenie reaktywności

149,97 zł

 Oznaczenie ołowiu i kadmu

168,72 zł

 Pobieranie próbki nawozu

74,98 zł

 Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowego

37,49 złBADANIA NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki  brutto

 Badanie gnojówki/gnojowicy
 (Nog., P, K, Mg)

106,24 zł

 Badanie gnojówki/gnojowicy
 (Nog., P, K, Mg, sucha masa)

124,99 zł

 Badanie gnojówki/gnojowicy
 (Nog., P, K, Mg, sucha masa, pH)

131,24 zł

 Badanie obornika/pomiotu kurzego
 (sucha masa, N, P, K, Mg)

168,73 zł

 Pobranie próbki nawozów naturalnych stałych

104,97 zł

 Pobranie próbki nawozów naturalnych płynnych

209,95 złBADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki brutto

 Badanie osadu ściekowego

 (pH, sucha masa, substancja org., Nogólny, N-NH4, Ca, P2O5, Mg, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

666,75 zł

 Badanie osadu ściekowego
 (pH, sucha masa, substancja org., Nogólny, N-NH4, Ca, P2O5, Mg)

348,05 zł

 Badanie osadu ściekowego
 (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

318,70 złBADANIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO I PASZ

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki  brutto

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg)

83,73 zł

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg +S lub B)

146,84 zł

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg +Cu lub Mn lub Fe lub Zn)

99,97 zł

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe, Zn)

168,71 zł

 Badanie pasz
 (białko, tłuszcz, włókno, P, Mg, Ca, Na)

220,56 zł


Opłaty za inne, niewymienione zadania – prosimy o kontakt telefoniczny - 77 455 62 21 wew. 25

Wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wykonywane przez OSChR znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. Cena podana w załączniku, jest ceną netto. (Dz. U. 2014, poz. 1210).