Historia

Badania chemiczno – rolnicze w Polsce mają ponad 150 – letnia tradycję.

 

Pierwszą instytucją zajmującą się tym problemem była Pracownia Chemiczna Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, która powstała w Warszawie w 1858 r. w tym samym okresie, bo 1 października 1861 r. powstała Poznańska Stacja Chemiczno – Rolnicza, która jako pierwsza w Polsce zajmowała się badaniem gleb.

W okresie międzywojennym działały trzy placówki wykonujące badania na rzecz rolnictwa. Po II wojnie światowej rozpoczęły działalność cztery stacje chemiczno – rolnicze w: Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Uchwałą rządu nr 396/54 z dnia 16.06.1954 r. postanowiono powołać 17 stacji chemiczno – rolniczych w każdym województwie. Celem było objęcie badaniami wszystkich użytków rolnych w kraju. Stacja Chemiczno – Rolnicza w Opolu powołana została w 1960 r. Do roku 1964 korzystała z wyposażenia Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach. Od 1 sierpnia 1964 roku rozpoczęła działalność w budynku przy ul. Oleskiej 123. Pierwszym kierownikiem Stacji był inż. Zygmunt Chabiniec.

Najważniejsze wydarzenia w Stacji.

W roku 1964 utworzono:

  • pracownie makroelementów i składu mechanicznego
  • pracownie oznaczania magnezu w glebie

W roku 1965 powstaje:

  • pracownia paszowa
  • pracownia nawozowa
  • pracownia mikroelementów

W roku 1967 powstaje pracownia ogrodnicza.

W latach 1966 – 1975 II rotacja badań gleb rozszerzonych o badania magnezu i mikroelementów.

W latach 1992 – 1998 badania dotyczyły zawartości metali ciężkich (kadmu, ołowiu, miedzi, niklu, cynku) i siarki oraz składu chemicznego roślin uprawnych.

Od 1997 r. realizowany jest monitoring zawartości azotu mineralnego oraz stan żyzności gleb i skład chemiczny wód gruntowych.

W latach 2000 – 2004 Stacja uczestniczyła w programie rozliczania dotacji do nawozów wapniowych.

W swojej długoletniej działalności podnosząc kwalifikacje badań chemiczno – rolniczych oraz wprowadzając system kontroli jakością Stacja zapewnia uzyskiwanie wiarygodnych wyników. Potwierdzeniem tych kompetencji było uzyskanie w 2008 r. przez Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Opolu Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 930 Polskiego Centrum Akredytacji.