Dział laboratoryjny

Dział Laboratoryjny

Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolnicza w Opolu wykonuje następujące zadania zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033):

1. Wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych:

  • gleb mineralnych oraz organicznych,
  • ziem, gleb i podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,
  • materiału roślinnego i pasz;
  • doradztwo w sprawach nawożenia

2. Wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

  • nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych,
  • nawozów mineralnych,
  • ścieków i osadów ściekowych;

Wszystkie badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel z wykorzystaniem aparatury spełniającej najwyższe wymagania norm jakościowych z zachowaniem pełnej spójności pomiarowej.

W celu stałego udoskonalenia naszych kompetencji i kwalifikacji regularnie uczestniczymy w szkoleniach. Ponadto bierzemy udział w badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Od roku 2008 Dział Laboratoryjny posiada akredytację na 50 metod badawczych przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Link do aktualnego zakresu akredytacji znajduje się po kliknięciu na poniższy symbol PCA (AB930)

Laboratorium posługuję się metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.
Wykaz tych metod znajduje się pod linkiem.