Aktualności

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że kończy się alokacja środków w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przewidzianych dla województwa łódzkiego.

W związku z powyższym, termin przyjmowania wniosków przez właściwą Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą zostaje skrócony do 31.10.2023 r.

Jednocześnie, w przypadku gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 31.10.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Łodzi nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 Regulaminu naboru o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i odesłane do wnioskodawcy.

Źródło: WFOŚiGW w Łodzi

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu będzie otwarta dnia 5 sierpnia 2023 r. (sobota), natomiast dzień 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) będzie dniem wolnym od pracy. Dnia 5 sierpnia punkt przyjęcia próbek będzie czynny do godziny 14:00. Mimo zamknięcia placówki, pełniony będzie dyżur przez Punkt Przyjęcia Próbek od godziny 08:00 - 12:30.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2023 Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu w sprawie wymiaru czasu pracy informuję, że 09.06.2023 r. będzie dniem wolnym od pracy. 
Sobota 27.05.2023 r. będzie dniem pracującym.

Informacja dotycząca czasu realizacji badań

1. Makroelementy, mikroelementy, próchnica i siarka w glebach rolniczych termin wykonania badań do 10 tygodni.

2. Azot mineralny w glebach rolniczych termin wykonania badań do 4 tygodni.

3. Makroelementy, mikroelementy i zalecenia nawozowe pod próbki ogrodnicze termin wykonania badań do 3 tygodni.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2023 Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu w sprawie wymiaru czasu pracy informujemy, że 02.05.2023 r. będzie dniem wolnym od pracy.
Sobota 15.04.2023 r. będzie dniem pracującym.