Druki, formularze i instrukcje

Formularze zleceń na rok 2024

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOC)
Informacja o gospodarstwie (szkic pola, opis pól, oznakowanie próbek) (DOC)

- Karta informacyjna do zlecenia ogrodniczego - (DOC)

- Zlecenie części wskaźnikowe (DOC)
Zlecenie gleba pod osady ściekowe(DOC)
Zlecenie metale (DOC)
Zlecenie nawóz mineralny - azot (DOC)
Zlecenie nawóz naturalny organiczny (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy bez Mg + l. zoboj. + reakt. (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy bez Mg (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy z Mg + l. zoboj. + reakt. (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy z Mg (DOC)
Zlecenie ogrodnicze (DOC)
- Zlecenie azot 0-60 (DOC)
- Zlecenie makro+broszura (DOC) - gleba rolnicza
- Zlecenie makro+dawka CaO (DOC) - gleba rolnicza - dofinansowanie do wapna
- Zlecenie makro+mikro+C (DOC) - gleba rolnicza
Zlecenie makro+mikro+C+dawka CaO - gleba rolnicza
- Zlecenie_pH_broszura (DOC) - gleba rolnicza
- Zlecenie nawoz wapniowy z Mg CaO+MgO (DOC)
- Zlecenie dawka ZD (DOC)
- Zlecenie Mehlich3 makro+mikro (DOC)
- Zlecenie Mehlich3 makro+mikro+C (DOC)

 

Druki

- Informacja o roślinie i przedplonie do planu nawożenia - PDF (Adobe Reader) - XLS (Office Excel)

 

Instrukcje

- Metodyka pobierania próbek materiału roślinnego w celu oznaczenia pozostałości metali ciężkich i pestycydów (PDF)
- Instrukcja pakowania i dokumentowania poboru (PDF)
- Instrukcja pobierania próbek nawozów i SWUR celem dopuszczenia do obrotu (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH (GO i UZ) - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK MATERIAŁU ROŚLINNEGO - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO (Nmin) - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH W SADACH - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIE PRÓBEK ZIEM I PODŁOŻY Z UPRAWY POD OSŁONAMI - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK KOMPOSTU - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK OBORNIKA - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIE PRÓBEK ZIEM I PODŁOŻY OGRODNICZYCH Z UPRAWY POD OSŁONAM - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GNOJOWICY - (PDF)
INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH W CHMIELNIKACH ORAZ SZKÓŁKACH - (PDF)

Zalecenia:

 - Zbiór zaleceń dobrej praktyki rolniczej mającej na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (PDF)