Aktualności

Informacja dotycząca czasu realizacji badań

1. Makroelementy, mikroelementy, próchnica i siarka w glebach rolniczych termin wykonania badań do 10 tygodni.

2. Azot mineralny w glebach rolniczych termin wykonania badań do 4 tygodni.

3. Makroelementy, mikroelementy i zalecenia nawozowe pod próbki ogrodnicze termin wykonania badań do 3 tygodni.