Strona główna
images/slider/banner_home.jpg

Wysyłasz do nas próbki gleby?

Przeczytaj ważny komunikat
na ten temat!
Czytaj więcej...

Druki, formularze
i instrukcje

Pobierz druki, formularze i instrukcje pobierania próbek w formacie PDF.
Czytaj więcej...
 

Dział laboratoryjny

Zapoznaj się ze wszystkimi usługami i zakresem badań oferowanych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Opolu
Czytaj więcej...
 

Kontakt

Kliknij aby zobaczyć więcej informacji kontaktowych, przejrzeć mapę dojazdu i adresy poczty elektronicznej
Czytaj więcej...

Dział Laboratoryjny

Dział Laboratoryjny Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolnicza w Opolu wykonuje następujące zadania zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2007, nr 147, poz. 1033):

1. Wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych:

  • gleb mineralnych oraz organicznych,
  • ziem, gleb i podłoży ogrodniczych, pożywek i wody,
  • materiału roślinnego i pasz;
  • doradztwo w sprawach nawożenia

2. Wykonywanie badań jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

  • nawozów naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych,
  • nawozów mineralnych,
  • ścieków i osadów ściekowych;

Wszystkie badania wykonywane są przez wysoko wykwalifikowany personel z wykorzystaniem aparatury spełniającej najwyższe wymagania norm jakościowych z zachowaniem pełnej spójności pomiarowej.

W celu stałego udoskonalenia naszych kompetencji i kwalifikacji regularnie uczestniczymy w szkoleniach. Ponadto bierzemy udział w badaniach biegłości i międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

Od roku 2008 Dział Laboratoryjny posiada akredytację na 50 metod badawczych przyznaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Link do aktualnego zakresu akredytacji znajduje się po kliknięciu na poniższy symbol PCA (AB930)

Laboratorium posługuję się metodami akredytowanymi i nieakredytowanymi.
Wykaz tych metod znajduje się pod linkiem.

BADANIA PRÓBEK GLEB MINERALNYCH I ORGANICZNYCH

 

Opłatę należy uiścić w kasie OSChR w Opolu lub dokonać przelewu na numer konta bankowego NBP O/O Opole:

51 1010 1401 0006 1922 3100 0000


 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki brutto

 Badanie gleb użytków rolnych na zawartość makroelementów
 (pH, Mg, P, K)

13,12 zł

 Oznaczenie zawartości mikroelementów
 (mangan, cynk, miedź, żelazo)

34,99 zł*

 Oznaczenie azotu mineralnego
  (1 warstwa 0-30)
59,37 zł

 Oznaczenie zawartości mikroelementów
 (mangan, cynk, miedź, żelazo, bor)

52,48 zł*

 Oznaczenie azotu mineralnego z oceną zawartości azotu
 (2 warstwy 0-30, 31-60cm)

28,12 zł

 Oznaczenie azotu mineralnego z oceną zawartości azotu
 (3 warstwy 0-30, 31-60, 61-90 cm)

42,48 zł

 Oznaczenie zawartości próchnicy

34,36 zł*
40,61 zł**

 Oznaczenie zawartości siarki siarczanowej (S-SO4)

46,86 zł *
53,11 zł **

 Oznaczanie składu granulometrycznego
 miernikiem laserowym

37,49 zł *
46,86 zł **

 Oznaczanie zawartości metali ciężkich
 (sucha masa, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

399,93 zł

 Badanie gleb pod osady ściekowe
 (pH, P2O5, skład granulometryczny, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

460,54 zł

* próbki w których badane jest pH, Mg, P, K
** próbki w których nie jest badane j.w.BADANIA GLEB, ZIEM I PODŁOŻY OGRODNICZYCH

 Rodzaj oznaczenia

   Cena 1 próbki brutto

 pH w H2O, zasolenie, N-NO3, N-NH4, P, K, Ca, Mg, chlorki

52,48 zł

 Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe,)

34,99 zł

 Oznaczenie mikroelementów (Zn, Cu, Mn, Fe, B)

52,48 zł

 Opracowanie zalecenia nawozowego dla potrzeb ogrodniczych

18,75BADANIA NAWOZÓW WAPNIOWYCH

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki brutto

 Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez
 (CaO, MgO)

187,45 zł

 Badanie wapna nawozowego zawierającego magnez
 (CaO, MgO, analiza sitowa)

215,57 zł

 Badanie wapna nawozowego niezawierającego magnezu
 (CaO)

112,47 zł

 Badanie wapna nawozowego niezawierającego magnezu
 (CaO, analiza sitowa)

140,59 zł

 Badanie wapna defekacyjnego
 (CaO, zawartość wody)

168,71 zł

 Oznaczenie liczby zobojętnienia

93,73 zł

 Oznaczenie reaktywności

149,97 zł

 Oznaczenie ołowiu i kadmu

168,72 zł

 Pobieranie próbki nawozu

74,98 zł

 Sporządzenie atestu potwierdzającego jakość nawozu wapniowego

37,49 złBADANIA NAWOZÓW NATURALNYCH I ORGANICZNYCH

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki  brutto

 Badanie gnojówki/gnojowicy
 (Nog., P, K, Mg)

106,24 zł

 Badanie gnojówki/gnojowicy
 (Nog., P, K, Mg, sucha masa)

124,99 zł

 Badanie gnojówki/gnojowicy
 (Nog., P, K, Mg, sucha masa, pH)

131,24 zł

 Badanie obornika/pomiotu kurzego
 (sucha masa, N, P, K, Mg)

168,73 zł

 Pobranie próbki nawozów naturalnych stałych

104,97 zł

 Pobranie próbki nawozów naturalnych płynnych

209,95 złBADANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki brutto

 Badanie osadu ściekowego

 (pH, sucha masa, substancja org., Nogólny, N-NH4, Ca, P2O5, Mg, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

666,75 zł

 Badanie osadu ściekowego
 (pH, sucha masa, substancja org., Nogólny, N-NH4, Ca, P2O5, Mg)

348,05 zł

 Badanie osadu ściekowego
 (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn)

318,70 złBADANIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO I PASZ

 Rodzaj oznaczenia

Cena 1 próbki  brutto

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg)

83,73 zł

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg +S lub B)

146,84 zł

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg +Cu lub Mn lub Fe lub Zn)

99,97 zł

 Badanie części wskaźnikowych
 (N, P, K, Ca, Mg, B, Cu, Mn, Fe, Zn)

168,71 zł

 Badanie pasz
 (białko, tłuszcz, włókno, P, Mg, Ca, Na)

220,56 zł


Opłaty za inne, niewymienione zadania – prosimy o kontakt telefoniczny - 77 455 62 21 wew. 25

Wysokość i sposób uiszczania opłat za zadania wykonywane przez OSChR znajdują się w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 sierpnia 2014 r. Cena podana w załączniku, jest ceną netto. (Dz. U. 2014, poz. 1210).

Oddajemy w Państwa ręce nową wersję witryny internetowej OSCHR w Opolu. Zmieniliśmy kilka istotnych elementów tak, aby znaleźli Państwo jeszcze więcej przydatnych i ważnych informacji.
Akredytacja OSCHR w Opolu

Formularze zleceń na rok 2023

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (DOC)
Informacja o gospodarstwie (szkic pola, opis pól, oznakowanie próbek) (DOC)

- Karta informacyjna do zlecenia ogrodniczego - (DOC)

- Zlecenie części wskaźnikowe (DOC)
Zlecenie gleba pod osady ściekowe(DOC)
Zlecenie metale (DOC)
Zlecenie nawóz mineralny - azot (DOC)
Zlecenie nawóz naturalny organiczny (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy bez Mg + l. zoboj. + reakt. (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy bez Mg (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy z Mg + l. zoboj. + reakt. (DOC)
Zlecenie nawóz wapniowy z Mg (DOC)
Zlecenie ogrodnicze (DOC)
- Zlecenie azot 0-60 (DOC)
- Zlecenie makro+broszura (DOC) - gleba rolnicza
- Zlecenie makro+dawka CaO (DOC) - gleba rolnicza - dofinansowanie do wapna
- Zlecenie makro+mikro+C (DOC) - gleba rolnicza
Zlecenie makro+mikro+C+dawka CaO - gleba rolnicza
- Zlecenie_pH_broszura (DOC) - gleba rolnicza
- Zlecenie nawoz wapniowy z Mg CaO+MgO (DOC)
- Zlecenie dawka ZD (DOC)
- Zlecenie Mehlich3 makro+mikro (DOC)
- Zlecenie Mehlich3 makro+mikro+C (DOC)

 

Druki

- Informacja o roślinie i przedplonie do planu nawożenia - PDF (Adobe Reader) - XLS (Office Excel)

 

Instrukcje

- Metodyka pobierania próbek materiału roślinnego w celu oznaczenia pozostałości metali ciężkich i pestycydów (PDF)
- Instrukcja pakowania i dokumentowania poboru (PDF)
- Instrukcja pobierania próbek nawozów i SWUR celem dopuszczenia do obrotu (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH (GO i UZ) - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK MATERIAŁU ROŚLINNEGO - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI AZOTU MINERALNEGO (Nmin) - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH W SADACH - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIE PRÓBEK ZIEM I PODŁOŻY Z UPRAWY POD OSŁONAMI - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK KOMPOSTU - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK OBORNIKA - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIE PRÓBEK ZIEM I PODŁOŻY OGRODNICZYCH Z UPRAWY POD OSŁONAM - (PDF)
- INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GNOJOWICY - (PDF)
INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK GLEBOWYCH W CHMIELNIKACH ORAZ SZKÓŁKACH - (PDF)